Historie van Het Wapen van Wanroij

De Paddenstoel

Het dorp Wanroij kende in het verleden, net als veel katholieke gemeenschappen, een parochiehuis “De Paddenstoel “ beheerd door de parochie. Hier in Wanroij was het de koster die het beheer als een van zijn taken had. De Paddenstoel was de plek waar destijds de culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvonden.

2003 : uitbreiding

In 2003 werd in overleg met de gemeente, Het Wapen en de dorpsraad besloten tot een forse uitbreiding waardoor ook verenigingen die voorheen op andere locaties waren gehuisvest, in Het Wapen hun activiteiten konden voortzetten.

1974 : Stg. Gemeenschapshuis

In 1974 werd de “Stichting Gemeenschapshuis Wanroij” opgericht en zij nam de taken van het dorpshuis over van de parochie.

Centrale plek

Het Wapen van Wanroij werd hierdoor nog meer de centrale plek waar verenigingen, hun maatschappelijke en culturele activiteiten kunnen ontplooien.

1987 : nieuwe accommodatie

Omdat De Paddenstoel als gebouw niet meer voldeed aan de wensen en eisen die aan een dorpshuis werden gesteld, werden in 1987 plannen ontwikkeld voor een nieuwe gemeenschapsaccommodatie De meest geschikte locatie was de voormalige Mariaschool. Deze lag aan het nieuw te ontwikkelen dorpsplein. In december 1993 werd hier officieel “Het Wapen van Wanroij” geopend.

Wapen van Wanroij : 25 jaar

Dit voldeed toen en is nu nog steeds de doelstelling van het Wapen: zorgen voor een geschikte locatie waar verenigingen hun maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten kunnen uitvoeren en ontplooien. Door de samenwerking met alle partijen, gebruikers, beheerders, medewerkers en bestuur wordt deze doelstelling al ruim 25 jaar, en nog dagelijks gerealiseerd.