Nieuws van ’t Wapen van Wanroij 

Zoals bij velen bekend hebben wij als Wapen van Wanroij een beroep kunnen doen op middelen uit de Dorpsontwikkeling Plannen van de gemeente St Anthonis. Deze financiële bijdrage maakt het mogelijk om onze verbeterplannen voor ’t Wapen uit te voeren. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het opknappen van de grote zaal. Verder hebben we nieuws over de beheerstaken en onze toekomstplannen.

Grote zaal:

De akoestiek is verbeterd door aanpassingen aan het plafond en door diffusers (houten panelen die het geluid absorberen) die aan de wand hangen. Door deze aanpassingen is de akoestiek veel beter en dat zullen onze bezoekers zeker merken! De verlichting in de grote zaal is aangepast. Hierdoor hebben we nu verlichting die past bij elke gelegenheid.

Het podium is aangepast en uitgevoerd met vaste trappen naar het podium vanuit de zaal. Samen met de noodzakelijke aanpassingen kiezen we ook voor een update van de kleuren en uitstraling van de grote zaal.

Toegankelijkheid voor iedereen! Dus zijn er elektrische deuren naar de grote zaal en de foyer gemonteerd. Het is nog niet af, maar het begint er nu toch echt al op te lijken! We zijn klaar voor de evenementen die binnenkort op stapel staan, zoals het prinsenbal, de intocht van Sint, de herindelingsverkiezingen etc..

Wat staat er nog op de planning:

Naast de aanpassingen aan de grote zaal willen we ook graag extra activiteiten in het kader van participatie bieden voor al onze inwoners. Het opstarten van een repaircafé was een wens. Daarnaast willen we graag een keuken zodat bepaalde groepen inwoners samen kunnen koken en samen kunnen eten.

Dank aan ondersteuners:

Om deze plannen te realiseren hebben we een beroep kunnen doen op financiële bijdragen van de hiernaast genoemde ondersteuners. Wij willen deze ondersteuners daar hartelijk voor danken.

Financiële ondersteuners:

NIEUW : Het Repair Café is online! 

Voel je thuis in 't Wapen van Wanroij

Ontmoetingspunt voor dorpsgenoten en verenigingen waar door maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten, het fundament gelegd wordt voor leefbaarheid en  gemeenschapszin in het dorp Wanroij. 

Centrale plek

Het Wapen van Wanroij is de centrale plek in Wanroij waar niet alleen diverse lokale verenigingen een goed onderkomen hebben, maar ook de plek in het dorp waar belangrijke maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten worden ontplooid. Denk hierbij aan vergaderingen, carnaval, pronkzittingen, muziek- en toneeluitvoeringen, exposities, workshops, yogalessen, muzieklessen enz.

Activiteiten

Uitgebreide professionele, facilitaire voorzieningen staan gratis ter beschikking voor de gebruikers.In samenwerking met de lokale horeca worden er ook grote(re) evenementen georganiseerd. Hiernaast worden in het Wapen van Wanroij ook steeds vaker afscheidsvieringen gehouden.

Zalen

Om aan deze zeer verschillende activiteiten huisvesting te bieden beschikt het Wapen van Wanroij over diverse ruimtes van klein (ong. 12 personen) tot en met een grote zaal geschikt tot wel 320 personen. Zeker de grote zaal, met een ruim toneel, is qua geluid en lichttechniek goed gefaciliteerd. Het Wapen van Wanroij kun je dus met recht multifunctioneel noemen.

Het Wapen van Wanroij wil een echt dorpshuis zijn waar iedereen welkom is.
Zowel de vrijwilligers als de vaste krachten bezorgen u graag dat “Welkom gevoel” en spannen zich maximaal in om het u naar de zin te maken.

Heeft u een bijzonder evenement of bijeenkomst? Wij helpen u graag!
Voor vragen en reserveringen kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon 0485-451293.