Protocol heropening ’t Wapen van Wanroij (m.i.v. 1 juni 2020)

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen per ruimte, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan.  In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1. We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als gemeenschapshuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen per ruimte, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid

1.1 Opening van ons gebouw

Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.

1.2 Het protocol

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Het protocol is voorgelegd aan de gemeente en deze heeft hiermee ingestemd. Het bestuur van het Wapen van Wanroij en onze bezoekers zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de landelijke richtlijnen en de uitgangspunten in dit protocol.
Om onze functie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een protocol voor het dorps- of buurthuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en medewerkers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur.

We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.
Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

1.3 Welke openingstijden hanteren we

We willen zo toegankelijk mogelijk blijven binnen het aantal van maximaal toegestane personen. Wij zijn alleen geopend na voorafgaande reservering of afspraak.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw en beheer?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. De verantwoordelijkheid voor het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de beheerder, de heer Tonny Claassen. Hij fungeert tevens als contactpersoon voor de inhoud en naleving van dit protocol.

1.5  Wie zijn onze gebruikers?

Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van ruimten. De verhuurder kan ze daarbij helpen met bovenstaande capaciteitsberekening. Van onze huurders en gebruikers vragen we de aantallen bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te geven.

2. Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. In de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn. Er kunnen niet meer dan 3 bezoekers tegelijk roken.

2.2 Toegang tot het gebouw

We scheiden toegang en uitgang door middel van het aangeven van een looproute door middel van pijlen.

2.3 Capaciteit

Als algemene richtlijn stellen we dat elke ruimte ingericht zal worden met zitplaatsen tenminste 1,5 meter van elkaar vandaan.

2.4  Route

We hanteren looproutes. Daarvoor wordt bewegwijzering aangebracht.

2.5  Inrichting ruimtes

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

3. Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1  Toegang tot de locatie

De locatie is alleen toegankelijk na voorafgaande reservering of afspraak.

3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

De binnen het gebouw geldende regels (zoals 1,5 meter afstand, hygiëne maatregelen, looproutes e.d.) worden in het gebouw duidelijk aangegeven. Een exemplaar van dit protocol is altijd ter inzage voorhanden.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
 • We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM richtlijnen.
 • Check bij toegang: We vragen bezoekers naar hun gezondheid bij binnenkomst. Stel mensen een aantal vragen over hun gezondheid, zie de checklist van de RIVM (opgenomen als bijlage 1 bij dit Protocol). Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag men niet naar binnen.
 • Voorkom besmetting:
 • Wij wijzen gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Bij het betreden van het gebouw gebruiken alle bezoekers de beschikbare desinfecterende handgel / spray. Tevens is desinfecterende handgel / spray aanwezig in alle ruimten.
 • Algemeen: Wij maken de algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
 • Contactoppervlakken en aanraakpunten: Wij maken contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie is afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling, maar in elk geval na wisseling van gebruikers.
 • Sanitair:
  • Sanitairen maken wij schoon op reguliere wijze.
  • Contactpunten en handenwas-faciliteiten maken wij veelvuldig goed schoon.
  • Frequentie is afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling, maar in elk geval na wisseling van gebruikers.
  • Wij zorgen voor voldoende zeep en materialen om handen af te drogen.
  • Wij gebruiken papieren handdoekjes.
 • Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen: Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen.
3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Deze richtlijnen volgen we

 • We zetten minder tafels en stoelen neer zodat 1,5 meter gehaald wordt.
 • Looproutes worden aangegeven met pijlen op de vloer.
 • We markeren de 1,5 meter afstand bij de ingang en bij de bar.
 • In het horecagedeelte: we zetten (thermos)kannen neer. Koffie- en thee worden door medewerkers ingeschonken.
 • Wij verzoeken gebruikers zoveel mogelijk met pin te betalen.
 • Wij plaatsen handgel voor desinfectie.
Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis. En 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers

We vragen bezoekers zich van tevoren aan te melden zodat het niet te druk wordt en zodat we weten dat de bezoekers gezond genoeg zijn om langs te komen. En we verwachten dat ze zich houden aan de landelijke richtlijnen, zoals hierboven omschreven.

De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat voorop. Dat betekent dat onze gasten en medewerkers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid thuis moeten blijven. Ook als zij in één huis wonen met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 geldt deze regel. En 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij de centrale ingang en bij de ingang van alle ruimtes hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze bezoekers verwachten. De huurders zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers / leden.

4.3 Zo organiseren we onze medewerkers

De medewerkers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Medewerkers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.

We zijn blij met elke medewerker die zich in wil zetten. De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat voorop. Dat betekent dat medewerkers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen werk in ons gebouw kunnen doen. Ook als zij in één huis wonen met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 geldt deze regel. Elke medewerker is door de beheerder persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels.

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze medewerkers

Elke medewerker is door de beheerder persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels. Alle medewerkers hebben tevens deze instructie ontvangen via e-mail en kunnen bij vragen terecht bij de beheerder. We hebben extra aandacht voor onze medewerkers en zullen regelmatig vragen hoe het werk verloopt en of er vragen of onduidelijkheden zijn.

Voorwaarden voor de activiteiten die in ons gebouw plaatsvinden
5.1 Dit zijn de regels die we in acht nemen voor specifieke functies in ons gebouw
5.1.1 Horeca

De volgende regels worden vanaf 1 juni nageleefd:

 • Maximaal 30 personen, exclusief personeel, per ruimte (onder voorbehoud van herziening van maatregelen vanuit de rijksoverheid, vanaf 1 juli 100 personen per ruimte), waarbij de 1,5 meterregel maatgevend is.
 • Iedere gast moet bij binnenkomst zijn of haar handen wassen of desinfecterende gel gebruiken.
 • Per gast vindt er een controlegesprek plaats, om risico’s in te schatten. Als iemand verkouden is, koorts heeft of hoest, wordt de toegang geweigerd.
 • Gasten moeten vooraf ‘reserveren’ of een afspraak maken.
 • De 1,5 meter regel wordt nageleefd, o.a. door het aangeven van vaste looproutes, ook is het aantal zitplaatsen verlaagd.
 • In de bar is het louter toegestaan te zitten op de aangegeven plaatsen. Daarbij wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Er mogen maximaal 4 mensen aan een tafel zitten. Dat geldt ook voor het bargedeelte.
 • Nadat de gasten vertrokken zijn, worden tafels en stoelen schoongemaakt.
5.1.2  Cultureel onderwijs

Vanaf 1 juni mogen alle 1-op-1 lessen weer doorgang vinden, als de gebruikelijke regels van afstand houden en hygiëne worden nageleefd door docent en leerling. Het oefenen van grotere gezelschappen zoals fanfare/harmonie, toneelgezelschap of danslessen met meer dan 1 leerling zijn vanaf 1 juni weer toegestaan, onder voorbehoud van een goedgekeurd protocol en onder voorbehoud van hetgeen hieronder in 5.1.4 staat vermeld.

5.1.3 Theaterfunctie

Per 1 juni mogen theatervoorstellingen en optredens weer doorgang vinden voor maximaal 30 aanwezigen exclusief personeel. Per 1 juli kan opgeschaald worden naar maximaal 100 aanwezigen exclusief personeel.

5.1.4 Zangkoren / fanfare / harmonie

Van zangkoren is inmiddels aangetoond dat ze het virus snel kunnen verspreiden en zijn daarom vooralsnog verboden. Dit geldt ook voor zangkoren tijdens religieuze bijeenkomsten. Voor blaasinstrumenten is een soortgelijk verbod te verwachten. Het voorlopig advies van de koepel KNMO (13 mei 2020) aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren. Daarmee zijn optredens en repetities van fanfare en harmonie en zangkoren vanaf 1 juni nog niet mogelijk.

5.2 Capaciteit van het gebouw / de ruimten

Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere ruimte.

5.3 Dit vragen we van onze huurders

Als deze huurders aanwezig zijn telt dit mee voor het maximum aantal aanwezige mensen (maximaal 30 personen per ruimte, mits dit mogelijk is binnen de RIVM richtlijnen). Daarom willen we van te voren weten op welke dagen zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. Alle huurders houden zich aan het protocol. Zij worden daarover geïnformeerd door de beheerder. Tevens zijn in het gebouw de regels goed zichtbaar aangebracht. Tevens is op aanvraag een exemplaar van dit protocol beschikbaar.

6. Vervolgstappen

 We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen (per ruimte). Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.